Khách hàng của Dịch thuật tinh tế muốn đạt hiệu quả công việc nhanh nhất, muốn được Dichthuattinhte hỗ trợ nhanh nhất và tối đa, Khách hàng áp dụng theo các bước giao dịch và thanh toán như sau:

  • Gọi điện thoại theo số điện thoại Mr Ánh: 0982 177 340/ Ms Hoài 0943 960 813 để được tư vấn trực tiếp;
  •     Gửi tài liệu vào Email: xuananhkd247@gmail.com / hoai.dichthuattinhte@gmail.com
  •     Dịch thuật tinh tế trao đổi và phản hồi, xác nhận dịch thuật tài liệu
  •     Khách hàng xác nhận Đơn hàng dịch thuật
  •     Khách hàng tạm ứng 50% tiền dịch thuật
  •     Dịch thuật tinh tế tiến hành dịch thuật tài liệu
  •     Khách hàng nhận tài liệu dịc
  •    Thanh toán 70 % số tiền còn lại