Category Archives: Chuyên ngành

Dịch thuật Chuyên Ngành và đặc thù của nó

Có thể nói Dịch thuật Chuyên ngành là một Phần công việc “Khoai“ Nhất trong lĩnh vực dịch thuật. Tuy nhiên “trong Nguy có Cơ“. Bởi dịch thuật chuyên ngành chính là điểm khác biệt, lợi thế và cơ hội của Dịch thuật Tinh tế so với các công ty khác. Việc dịch những tài […]